Solve Non-Linear Equations using R • 问题背景:用inverse transformation method来模拟分布。
  在这个过程中,涉及到已知F(y)求y的问题。
  $0.75\times 0.85^y + (\frac{20}{23})^{y+1} + 2F(y) - 1.75=0$

  library(nleqslv)
  '假设F(y)是0.1求y
  F = 0.1
  invsimu <- function(y) { 
  '这个方程需要等于0
   (1.75 - 0.75*(0.85)^y - (20/23)^(y+1))/2-F
   }
  
  answer <- nleqslv(0, invsimu)$x
  

Log in to reply